Göni stol

 • design of office furniture Open Concept Collaborative

  ofis mebelleriniň dizaýny Açyk düşünje hyzmatdaşlygy

  “Laminate” kolleksiýasyndaky bu 4 adamlyk açyk düşünjeli bilelikdäki oturgyç konfigurasiýasy, netijeli işleşmek mümkinçiligini çäklendirmezlik üçin akril bölüji panelleri öz içine alýar.Iň ýokary “Laminat” komponentleri 5 çalt ugratmak mümkinçiliginde bar.Custörite düzülişler we köp ulanyjy oturgyç konfigurasiýalary bar.

 • Cubicle Desk with File Cabinets modular office furniture

  Faýl şkaflary modully ofis mebelleri bilen kubik stoly

  “Laminate” kolleksiýasyndaky bu 4 adamlyk açyk düşünjeli bilelikdäki oturgyç konfigurasiýasy, netijeli işleşmek mümkinçiligini çäklendirmezlik üçin akril bölüji panelleri öz içine alýar.Iň ýokary “Laminat” komponentleri 5 çalt ugratmak mümkinçiliginde bar.Custörite düzülişler we köp ulanyjy oturgyç konfigurasiýalary bar.

 • office workstation partition Business Furniture Easy Office Cubicle Desk

  ofis iş stansiýasy bölümi Iş mebelleri aňsat ofis kubik stoly

  “Sync Custom Bench Workstations” bilen 21-nji asyra ädim ätiň!Bu, köp adamly iş stansiýasyny adamlara açyk ofis şertlerinde işlemäge we hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýän stol konfigurasiýasy bilen kesgitledi.Her bir adamyň özbaşdak iş stansiýasy bar, ýöne açyk dizaýn ideýalary has aňsat paýlaşmaga mümkinçilik berýär.Birnäçe ululyk, birnäçe laminat reňkler we tagta mata reňkleri bar, “Sync Custom Cubicles” ofisiňiziň isleglerine laýyk gurulýar.

 • office cubicle workstation 4 seater

  ofis kubikli iş stansiýasy 4 oturgyç

  Bu innowasion oturgyç iş stansiýasy, işdeşleri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän şol bir wagtyň özünde işgärleri goramak we sagdyn saklamak üçin uzyn boýly akril bölüjileri öz içine alýar.Her aýratyn iş meýdany ultra galyň, hrustal arassa akril howpsuzlyk galkanlary bilen arassa bölünýär.Ulanyjylar doly gurşawy goramak bilen çäklenmän görünerler.32 ″ H bölüjiler, oturýan beýiklikden has ýokary howadan çykýan dem alyş damjalaryny ýapmak üçin ýeterlikdir.Berk metaldan ýasalan ýaýlar bilen birleşdirilen.

 • office cubicle modern

  ofis kubik döwrebap

  “Laminate” kolleksiýasyndaky bu 4 adamlyk açyk düşünjeli bilelikdäki oturgyç konfigurasiýasy, netijeli işleşmek mümkinçiligini çäklendirmezlik üçin akril bölüji panelleri öz içine alýar.Iň ýokary “Laminat” komponentleri 5 çalt ugratmak mümkinçiliginde bar.Custörite düzülişler we köp ulanyjy oturgyç konfigurasiýalary bar.

 • office computer desk

  ofis kompýuter stoly

  Derrew eltip bilýän amatly ofis oturgyç ulgamyny gözleýärsiňizmi?Çydamly we ýumşak görnüşli oturgyç iş stansiýalarymyz köp sanly ajaýyp görnüşde elýeterlidir!

  Oturgyç iş stansiýalarymyzda tehnologiýa üçin amatly aýratynlyklar bilen birleşdirilen häzirki zaman, ýöne ýönekeý dizaýn bar.Aýazly akril paneller iş stansiýasynyň arasynda wizual estetiki ýaly gizlinligi üpjün edýär.Iň gowusy, oturgyç stolunyň çarçuwalary dürli iş stolunyň ululyklaryna laýyk gelýär!Goşmaça iş stansiýalarymyz bilen alty, sekiz ýa-da on adamlyk oturgyçlary düzüň!

  Her iş stolunda sim dolandyrmak üçin bir grommet bar.Panellerde hrom gurnama klipleri bar.Aýry-aýry satylýan faýl çyzgylary .. Gämiler gurulmady.

 • Four Person Workstation with Desktop Dividers

  Stol bölüjileri bilen dört adamlyk iş stansiýasy

  Theygyndy ýokary derejeli özüne çekiji we ajaýyp hil hödürleýär.Professional gap-gaç mebelleriniň bu setiri hünär taýdan ulanmak üçin ajaýyp.Bezegiňizi öwmek üçin dürli özüne çekiji laminat görnüşlerini saýlaň we boýag gutarýar.Ergonomiki stoluň konfigurasiýasy, bar bolan kwadrat görnüşleriňizi ulaltmak bilen düşünje akymyny höweslendirýär we açýar.

 • desk for office staff workstation China

  ofis işgärleri üçin iş stoly Hytaý

  Derrew eltip bilýän amatly ofis oturgyç ulgamyny gözleýärsiňizmi?Çydamly we ýumşak görnüşli oturgyç iş stansiýalarymyz köp sanly ajaýyp görnüşde elýeterlidir!

  Oturgyç iş stansiýalarymyzda tehnologiýa üçin amatly aýratynlyklar bilen birleşdirilen häzirki zaman, ýöne ýönekeý dizaýn bar.Aýazly akril paneller iş stansiýasynyň arasynda wizual estetiki ýaly gizlinligi üpjün edýär.Iň gowusy, oturgyç stolunyň çarçuwalary dürli iş stolunyň ululyklaryna laýyk gelýär!Goşmaça iş stansiýalarymyz bilen alty, sekiz ýa-da on adamlyk oturgyçlary düzüň!

  2 adamlyk oturgyç iş stansiýasy, iki sany uzyn akril gizlinlik paneli we iki sany kabel çukury.Her iş stolunda sim dolandyrmak üçin bir grommet bar.Panellerde hrom gurnama klipleri bar.Aýry-aýry satylýan faýl çyzgylary .. Gämiler gurulmady.

 • customization office partition 1-8 person

  özleşdirme ofis bölümi 1-8 adam

  Bukja öz içine alýar: U şekilli göni ofis stollary, burç birleşdirijileri bilen kubik panelleriniň toplumy

  Bir dýuým galyňlykda termiki birleşdirilen laminat iş stoly 200 funt sterlinge çenli goldaýar we çyzylmalara we tegmillere çydamly

  Metal çarçuwaly gaty paneller bir dýuým galyňlykda we häzirki zaman matalar bilen örtülendir

 • 6 Person Open Concept with Privacy Panels modern office cubicles

  Gizlinlik panelleri bilen 6 adam açyk düşünje, häzirki zaman ofis kubikleri

  Theygyndy ýokary derejeli özüne çekiji we ajaýyp hil hödürleýär.Professional gap-gaç mebelleriniň bu setiri hünär taýdan ulanmak üçin ajaýyp.Bezegiňizi öwmek üçin dürli özüne çekiji laminat görnüşlerini saýlaň we boýag gutarýar.Ergonomiki stoluň konfigurasiýasy, bar bolan kwadrat görnüşleriňizi ulaltmak bilen düşünje akymyny höweslendirýär we açýar.

 • 6 person office cubicle workstation

  6 adamlyk ofis kubikli iş stansiýasy

  Derrew eltip bilýän amatly ofis oturgyç ulgamyny gözleýärsiňizmi?Çydamly we ýumşak görnüşli oturgyç iş stansiýalarymyz köp sanly ajaýyp görnüşde elýeterlidir!

  Oturgyç iş stansiýalarymyzda tehnologiýa üçin amatly aýratynlyklar bilen birleşdirilen häzirki zaman, ýöne ýönekeý dizaýn bar.Aýazly akril paneller iş stansiýasynyň arasynda wizual estetiki ýaly gizlinligi üpjün edýär.Iň gowusy, oturgyç stolunyň çarçuwalary dürli iş stolunyň ululyklaryna laýyk gelýär!Goşmaça iş stansiýalarymyz bilen alty, sekiz ýa-da on adamlyk oturgyçlary düzüň!

  6 adamlyk oturgyç iş stansiýasy, iki sany uzyn akril gizlinlik paneli we iki sany kabel çukury.Her iş stolunda sim dolandyrmak üçin bir grommet bar.Panellerde hrom gurnama klipleri bar.Aýry-aýry satylýan faýl çyzgylary .. Gämiler gurulmady.

 • 4 User Shared Workstation with Central Storage

  4 Merkezi ammar bilen ulanyjynyň umumy iş stansiýasy

  Theygyndy ýokary derejeli özüne çekiji we ajaýyp hil hödürleýär.Professional gap-gaç mebelleriniň bu setiri hünär taýdan ulanmak üçin ajaýyp.Bezegiňizi öwmek üçin dürli özüne çekiji laminat görnüşlerini saýlaň we boýag gutarýar.Ergonomiki stoluň konfigurasiýasy, bar bolan kwadrat görnüşleriňizi ulaltmak bilen düşünje akymyny höweslendirýär we açýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2