Kabul ediş stoly

  • 2-Person Shared Peninsula Reception Desk wDrawers

    2 adamlyk ýarym adany kabul ediş stoly wDrawers

    Üýtgeşik we döwrebap görnüşli kabul ediş stolunda 2 adam üçin köp iş ýerleri we ammar bar!Çylşyrymly görnüş ýüzýän aýna hasaplaýjyny, kümüşden ýasalan nyşanlary we gapma-garşylykly ak göterijini kabul ediş gapagyny gözüňi özüne çekiji stolda birleşdirýär.Peseldilen ýarym adanyň iş meýdançasy paketleri ýa-da resminamalary myhmanlara we myhmanlara ibermek, şeýle hem kabul edijiler üçin goşmaça iş meýdany döretmek üçin amatly ýer döredýär.Ak laminat öň paneliň aňyrsynda gizlenen yşyklandyryş, kompaniýanyň adyny ýa-da logotipini görkezmek üçin yşyklandyrylan fon bilen üpjün edip, stoluň öňüne düşýär.IN STOCK stoluň çarçuwasynyň reňkleriniň giň görnüşi, hemmesi ak kabul ediş gapagy we çyzgysy bilen.Içindäki kabul ediş göteriji jübüsinde köp sanly ammar we her 2 adamlyk stoluň içine girýän iki sany gulplama gutusy / guty / faýl çekme bölümi.

  • Model Reception Desk

    Model kabul ediş stoly

    Üýtgeşik we döwrebap görnüşli kabul ediş stolunda 2 adam üçin köp iş ýerleri we ammar bar!Çylşyrymly görnüş ýüzýän aýna hasaplaýjyny, kümüşden ýasalan nyşanlary we gapma-garşylykly ak göterijini kabul ediş gapagyny gözüňi özüne çekiji stolda birleşdirýär.Peseldilen ýarym adanyň iş meýdançasy paketleri ýa-da resminamalary myhmanlara we myhmanlara ibermek, şeýle hem kabul edijiler üçin goşmaça iş meýdany döretmek üçin amatly ýer döredýär.Ak laminat öň paneliň aňyrsynda gizlenen yşyklandyryş, kompaniýanyň adyny ýa-da logotipini görkezmek üçin yşyklandyrylan fon bilen üpjün edip, stoluň öňüne düşýär.IN STOCK stoluň çarçuwasynyň reňkleriniň giň görnüşi, hemmesi ak kabul ediş gapagy we çyzgysy bilen.Içindäki kabul ediş göteriji jübüsinde köp sanly ammar we her 2 adamlyk stoluň içine girýän iki sany gulplama gutusy / guty / faýl çekme bölümi.