L şekilli stol

 • L shape office desk staff desk

  L şekilli ofis stolunyň işgärleri

  2 Ulanyjy düzülişi

  Gizlinlik panelleri

  Öndürijiniň kepilligi

  Ameterlik ammar

  Jadylaýjy gutarmak opsiýalary

  Dizaýner boýag gutarýar

  Sargyt etmek üçin ýasaldy

  Assambleýa zerur

  Çalt Jikme-jiklikler

 • Office chair desk Reversible L-Desk

  Ofis oturgyç stoly Tersine L-Stol

  “L-stol” -da dört sany peýdaly çyzgy we iki harp / kanuny faýl çyzgysy bar.Allhli çyzgylar top göteriji slaýdlara aýlanýar we howpsuzlyk üçin gulplanýar.Gorag 2,5 mm PVC gyrasy, tötänleýin böwetlerden zyýany azaldýar.Grommets deşikleri güýç we maglumat kabellerini arassa we aňsat ugrukdyrmaga mümkinçilik berýär.Giňişleýin klawiatura gapagynda klawiatura we syçan üçin ýer bar.CPU platformasy, kompýuter diňiňizi poldan we tozandan uzak saklaýar.L-stol doly tersine - esasy stoluň sag tarapynda (görkezilişi ýaly) yzyna gaýdyp gurlup bilner.

  Gämiler ýygnamaga taýyn.

 • SOHO home office desk

  SOHO öý ofis stoly

  E1 MFC tagtasy, çeýe giňişlik bilen üpjün etmek üçin polat üçegiň üstünde çäge gara we aşagyndaky çäge kümüş, 280 * 80 çotga gutusy bilen 25mm taýak we hereketli kömekçi şkaf.

  Bazada, aýak tekizleýjiler polda azajyk näsazlyklary ýerleşdirmek üçin sazlaýarlar.Bu stol hem doly tersine bolup, otagyň ortasyna, diwara, burça ýa-da başga bir ýere ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän gutarnykly arka görnüşini görkezýär.Çotga alýumin zynjyrlary döwrebap, tertipli görnüşi tamamlaýar.

  Çalt Jikme-jiklikler

 • Staff desk ergonomic Workstation with Storage

  Işgärler stoly ergonomiki iş stansiýasy

  1 Ulanyjy düzülişi

  Gizlinlik panelleri

  Öndürijiniň kepilligi

  Ameterlik ammar

  Jadylaýjy gutarmak opsiýalary

  Dizaýner boýag gutarýar

  Sargyt etmek üçin ýasaldy

  Assambleýa zerur